[1]
Bajda, J. i MIchułka, D. 2018. Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 9, 259 (grudz. 2018), 201–222.