[1]
Pieniążek, M. 2020. Przełamywanie systemowej izolacji. : środkowosłowiańskie dydaktyki literatury i języków ojczystych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 11, 315 (grudz. 2020), 10–26. DOI:https://doi.org/10.24917/20820909.11.1.