[1]
Gajak-Toczek, M. 2020. Zdławiony szloch świata. Obraz starości. w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 11, 315 (grudz. 2020), 84–99. DOI:https://doi.org/10.24917/20820909.11.7.