[1]
Karović, N.Z. i Polić, S.D. 2020. Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola. – nastavni izazovi i ograničenja. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 11, 315 (grudz. 2020), 100–109. DOI:https://doi.org/10.24917/20820909.11.8.