[1]
Мићић, В. i Вукомановић Растегорац, В. 2020. Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 11, 315 (grudz. 2020), 217–227. DOI:https://doi.org/10.24917/20820909.11.17.