(1)
Karkut, D. „Takie będą Rzeczypospolite, Jakie Ich młodzieży chowanie” - współczesne Cele Edukacji Historycznej I Obywatelskiej Na Tle Tradycji KEN. Przegląd Stanowisk. Studia ad Didacticam SAD 2015, 5, 51-64.