(1)
Waligóra, J. „Na początku było Słowo – a Na końcu Frazes”. Lekcja Pisania aforyzmów W Szkole Ponadgimnazjalnej. Studia ad Didacticam SAD 2015, 5, 116-127.