(1)
Pieniążek, M. Komparatystyka systemów Nauczania języków Narodowych. Wprowadzenie. Studia ad Didacticam SAD 2018, 8, 6-17.