(1)
Gajak-Toczek, M. O kształtowaniu Postaw Patriotycznych Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej W świetle Nowej "Podstawy Programowej" (diagnoza). Studia ad Didacticam SAD 2018, 9, 108-123.