(1)
Bajda, J.; MIchułka, D. Typy Relacji słowo-Obraz W podręcznikach Do języka Polskiego. Studia ad Didacticam SAD 2018, 9, 201-222.