(1)
Gajak-Toczek, M. Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii „Nazywam się…”. Studia ad Didacticam SAD 2019, 10, 170-182.