(1)
Gajak-Toczek, M. Zdławiony Szloch świata. Obraz starości... W Wybranych Wierszach Desanki Maksimović I Urszuli Kozioł. Studia ad Didacticam SAD 2020, 11, 84-99.