(1)
Karović, N. Z. .; Polić, S. D. Poema U Nastavnim Programima viših Razreda Osnovnih škola... – Nastavni Izazovi I ograničenja. Studia ad Didacticam SAD 2020, 11, 100-109.