(1)
Waligóra, J. Wizja ponadlokalna... O Praktykach Czytania Grażyny B. Tomaszewskiej. Studia ad Didacticam SAD 2020, 11, 165-178.