(1)
Мићић, В.; Вукомановић Растегорац, В. Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији. Studia ad Didacticam SAD 2020, 11, 217-227.