Guzy, A., & Niesporek-Szamburska, B. (2015). Uczniowskie zmagania się ze słowem. O pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 45–63. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2020