Pławecka, K. M. (2016). Fotografia i „mała ojczyzna” − wykorzystanie fotografii dokumentalnej we współczesnej edukacji humanistycznej…. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 6(195), 163–175. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3097