Pieniążek, M. (2018). Komparatystyka systemów nauczania języków narodowych. Wprowadzenie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 6–17. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4144