Morawska, I. (2018). Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową "Podstawą programową" (i nie tylko). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 124–139. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5668