Gajak-Toczek, M. (2018). Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…” . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 170–182. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988