Pieniążek, M. (2020). Przełamywanie systemowej izolacji.: środkowosłowiańskie dydaktyki literatury i języków ojczystych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 10–26. https://doi.org/10.24917/20820909.11.1