Gajak-Toczek, M. (2020). Zdławiony szloch świata. Obraz starości. w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 84–99. https://doi.org/10.24917/20820909.11.7