Мићић, В., & Вукомановић Растегорац, В. (2020). Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 217–227. https://doi.org/10.24917/20820909.11.17