WALIGÓRA, J. „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 5, n. 161, p. 116–127, 2015. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2035. Acesso em: 28 sty. 2022.