GAJAK-TOCZEK, M. Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 8, n. 227, p. 229–244, 2018. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4132. Acesso em: 28 sty. 2022.