GAJAK-TOCZEK, M. O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej "Podstawy programowej" (diagnoza). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 9, n. 259, p. 108–123, 2018. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5667. Acesso em: 24 sty. 2022.