MORAWSKA, I. Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową "Podstawą programową" (i nie tylko). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 9, n. 259, p. 124–139, 2018. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5668. Acesso em: 28 maj. 2022.