BAJDA, J.; MICHUŁKA, D. Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 9, n. 259, p. 201–222, 2018. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5673. Acesso em: 29 maj. 2022.