GAJAK-TOCZEK, M. Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 10, n. 285, p. 170–182, 2019. DOI: 10.24917/20820909.10.16. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6990. Acesso em: 24 sty. 2022.