GAJAK-TOCZEK, M. Zdławiony szloch świata. Obraz starości... w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 11, n. 315, p. 84–99, 2020. DOI: 10.24917/20820909.11.7. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7728. Acesso em: 8 grudz. 2021.