МИЋИЋ, В.; ВУКОМАНОВИЋ РАСТЕГОРАЦ, В. Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, [S. l.], v. 11, n. 315, p. 217–227, 2020. DOI: 10.24917/20820909.11.17. Disponível em: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7738. Acesso em: 8 grudz. 2021.