Gajak-Toczek, Małgorzata. 2015. „«Wiersze Ostatnie» Czesława Miłosza Liryczną pieśnią O Ludzkich Sposobach doświadczania świata”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 4 (140):224-45. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2008.