Karkut, Dorota. 2015. „«Takie będą Rzeczypospolite, Jakie Ich młodzieży chowanie» - współczesne Cele Edukacji Historycznej I Obywatelskiej Na Tle Tradycji KEN. Przegląd Stanowisk”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 5 (161):51-64. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2030.