Szymańska, Marta. 2015. „Trzecioklasista «wypasiony», Czyli O kształceniu Kompetencji językoznawczej Na Pierwszym Etapie Edukacyjnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 5 (161):142-51. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2037.