Pławecka, Katarzyna Maria. 2016. „Fotografia I «mała ojczyzna» − Wykorzystanie Fotografii Dokumentalnej We współczesnej Edukacji humanistycznej…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 6 (195):163-75. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3097.