Gajak-Toczek, Małgorzata. 2018. „O kształtowaniu Postaw Patriotycznych Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej W świetle Nowej «Podstawy Programowej» (diagnoza)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 9 (259):108-23. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5667.