Bajda, Justyna, i Dorota MIchułka. 2018. „Typy Relacji słowo-Obraz W podręcznikach Do języka Polskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 9 (259):201-22. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5673.