Pławecka, Katarzyna Maria. 2019. „Samokształcenie W Edukacji Polonistycznej Wobec Wyzwań związanych Z Reformą szkoły Oraz Opinii ósmoklasistów”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 10 (285):210-27. https://doi.org/10.24917/20820909.10.19.