Budrewicz, Zofia. 2019. „«Zamyślmy się, Jaka Ma Być Edukacja W Rzeczach Pospolitych, Aby człowiek Był użytecznym I szczęśliwym»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 10 (285):3-7. https://doi.org/10.24917/20820909.10.1.