Karkut, Dorota. 2019. „Zdaniem polonistów – Reforma W Szkole Podstawowej W świetle Badań własnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 10 (285):89-99. https://doi.org/10.24917/20820909.10.9.