Gajak-Toczek, Małgorzata. 2018. „Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii «Nazywam się…»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 9 (259):170-82. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988.