Pieniążek, Marek. 2020. „Przełamywanie Systemowej izolacji. : środkowosłowiańskie Dydaktyki Literatury I języków Ojczystych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 11 (315):10-26. https://doi.org/10.24917/20820909.11.1.