Gajak-Toczek, Małgorzata. 2020. „Zdławiony Szloch świata. Obraz starości. W Wybranych Wierszach Desanki Maksimović I Urszuli Kozioł”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 11 (315):84-99. https://doi.org/10.24917/20820909.11.7.