Karović, Nemanja Z., i Strahinja D. Polić. 2020. „Poema U Nastavnim Programima viših Razreda Osnovnih škola. – Nastavni Izazovi I ograničenja”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 11 (315):100-109. https://doi.org/10.24917/20820909.11.8.