Мићић, Вишња, i Владимир Вукомановић Растегорац. 2020. „Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 11 (315):217-27. https://doi.org/10.24917/20820909.11.17.