Gajak-Toczek, M. (2015) „«Wiersze ostatnie» Czesława Miłosza liryczną pieśnią o ludzkich sposobach doświadczania świata”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), s. 224–245. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2008 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).