Waligóra, J. (2015) „Honor albo trzy pojedynki w «Lalce». Lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), s. 187–207. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2010 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).