Waligóra, J. (2015) „«Na początku było Słowo – a na końcu Frazes». Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), s. 116–127. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2035 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).