Szymańska, M. (2015) „Trzecioklasista «wypasiony», czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), s. 142–151. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2037 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).