Gajak-Toczek, M. (2018) „Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), s. 229–244. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4132 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).